Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2016

8953 f737 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viazmora zmora
przestań rywalizować ze wszystkimi. nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viapunkahontaz punkahontaz
6789 930e 500
Reposted fromfarmaceutka farmaceutka viadepresja depresja

September 26 2016

9742 69e3 500
Reposted fromjestemtrupem jestemtrupem viaaynis aynis
4664 5c9a 500
Reposted fromlaStern laStern vianikotyna nikotyna
7779 496f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalinowowa malinowowa
@NoCinderella Pozwoliłam sobie zrepostować, takiego kopa motywacyjnego i podnoszącego samoocenę mi dał Twój react, że chcę w chwilach kryzysu (ogłoszenie wyników) móc do niego wrócić. Dziękuję.
@doubleespresso Co to w ogóle za postawa? Zasłużyłaś na wszystko! Dałaś z siebie wszystko i to się liczy. Nie uciekłaś ani nic. A znam takich co nie poszli. Stanęłaś do walki i to już bardzo dużo. Poza tym czy to taka wielka strata skoro tego nie chciałaś? Przecież teraz jest właśnie pora na odkrywanie siebie i tego co nam w życiu sprawia przyjemność. Idź, szukaj, próbuj! Moja koleżanka pisała w Wałbrzychu i tam większość zdających była po 40! Także jeszcze masz czas się nawrócić ;) a teraz korzystaj z życia i nie płacz nad czymś czego nie chciałaś. Szkoda życia. Masz milion możliwości ;) Zacznij od zrobienia czegoś dla siebie! ;) fotel, dobra książka i ulubiona herbata! I domowe spa! Zrelaksuj się po tym wszystkim, ZASŁUŻYŁAŚ! Ja jestem z Ciebie dumna!
Reposted fromNoCinderella NoCinderella
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaaynis aynis
Unexpressed emotions will never die. They are buried alive and will come forth later in uglier ways.
— Sigmund Freud
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamajj majj
grafika love, couple, and kiss
Reposted fromweightless weightless viamalinowowa malinowowa
6774 f28b
Reposted fromblakablaka blakablaka viamalinowowa malinowowa
7769 b517

September 25 2016

@olewka chciałam wstawić znaczącego gifa, ale niestety nie potrafię, więc chciałabym tylko żebyś wiedziała, że jestem. Po prostu, zawsze. 
Pogłaszcz kota. Jeśli nie masz kota, to zastanów się co poszło nie tak
Cisza, przyjacielu, rozdziela bardziej niż przestrzeń.
— Halina Poświatowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl