Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

“ a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz ”
— Halina Poświatowska
0216 f4b6
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
2990 f583 500
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viapanimruk panimruk
5953 43a2
Reposted fromseaweed seaweed viaiblameyou iblameyou
5197 3b89 500
Reposted fromprzegrany przegrany viaeternaljourney eternaljourney

October 18 2019

6746 42b6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaawaken awaken
Popatrz, jakie piękne drzewa. Gdy jest lato, najbardziej lubię lato; gdy przychodzi jesień, najbardziej lubię jesień, a gdy przychodzi zima, to jest to moja ulubiona pora roku, a potem nadchodzi wiosna i wtedy myślę, że wiosna jest najlepsza.
— Virginia C. Andrews "Kwiaty na poddaszu"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Reposted fromshakeme shakeme viaolewka olewka
8567 c50c 500
Reposted fromnutt nutt viapanimruk panimruk

October 11 2019

0513 9869 500
Reposted frompiehus piehus vianikotyna nikotyna
2157 dabc
Reposted fromwentyl wentyl viaPoranny Poranny

October 06 2019

3338 ac4a 500
Reposted fromnutt nutt viaPoranny Poranny
9250 022d
Reposted fromRowena Rowena viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl