Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaparislife parislife
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
3621 6a67
7607 d7a7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaitwaslove itwaslove
6211 b1db 500
Reposted fromtfu tfu viaaynis aynis
5763 f80c
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaucieknijmi ucieknijmi
5001 4587 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaucieknijmi ucieknijmi
9120 e90c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaucieknijmi ucieknijmi
5548 13c5
6427 b85f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoodislove foodislove

June 13 2017

Jestem zmęczona. Nieustanną czujnością, wyprzedzaniem zdarzeń, malowaniem paznokci, myśleniem o innych, dorosłym życiem, sennymi koszmarami, znienawidzoną pracą, złymi wiadomościami, codziennymi tragediami, zmienną pogodą, korkami na mieście, brakiem przewidywalności, kolejkami w sklepach, wydawaniem pieniędzy, martwieniem się o bliskich, zastanawianiem się dokąd świat zmierza. Co z nami będzie i jak te myśli zatrzymać. 
— doubleespresso
Reposted byottakniewdziecznazaklinaczkaslowlillepuppet12czerwcatakeachancesomewhereonlyweknowNoCinderellainspirationszupsonRozaaifyouleaveoversensitiveankaottak94besomeoneelseukradlimizupebellthecatikarisnergopersona-non-gratasgrialux3bigevilgrin00olvidocalaveritechapstickbibisiHipstamayamarjoanmnothingcansaveyoulaparisiennebadbloodpelnaradoscilottibluebellAdonisaanetaxxannetteenacpanazyciemgabryniaLimysouldancing-shoesenchanteed
6025 b2dc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
Wszystkich nas dotyczy pytanie, jak przebudzić się z koszmaru swego życia. Nie wszyscy dostrzegają ten problem. Niektórzy są tak uśpieni, że nawet nie wiedzą, iż śpią, i nie widzą, jaką krzywdę sobie wyrządzają.
— Colin P. Sisson – Wewnetrzne Przebudzenie
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl