Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2018

@zupazebowa @Poranny @NoCinderella Ale to fajne, że wracam i okazuje się, że ktoś na mnie czekał<3 impreza korpo czyli taka gdzie dzień zlewa się z nocą, wszystkie dni tygodnia to poniedziałek a w weekendy odsypianie i rozważania co i kiedy poszło nie tak, że teraz jestem tu gdzie nigdy nie chciałam być. 

October 08 2018

9770 b717
Reposted fromretro-girl retro-girl
Mam 28 lat i ulubiona część mojego dnia to ten moment w którym kładę się do łóżka, przychodzi do mnie kot i razem zasypiamy. 
— doubleespresso
Reposted bykateistrueollfreewayvictorianfutureiscomingPicki91miimipannakiesbeltanepersona-non-grataquinnethinkmoremojanazawszetutusinto-blackcupcakeofdarkness12czerwca12czerwcaToshicompletelydifferenteternaljourneyblonde-troubellelottibluebellreeddpepperinmybetterworldguerrierabakatsonanorexianervosaakrewEllaEllaniedonaprawienia
4123 0077 500
Nie ma "nie nadaję się". Jesteś swoim największym przeciwnikiem. Uwierz w siebie. Nie przestawaj. Poradzisz sobie. Żaden cios cię w życiu nie powali.
— Przyjaciółki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
6561 8519 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
6651 cb25 500
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
8529 70b6 500
Reposted fromenn0 enn0 viaPoranny Poranny
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoppyseed poppyseed
9663 6a62
Reposted fromerial erial viaeternaljourney eternaljourney
Wchodzę na zupę po kilku dniach nieobecności i widzę, że ostatni post jest z 3 maja. Gdzie zgubiłam 4 miesiące życia?
— doubleespresso
Reposted byKacSoussenergoalliwantisyoupampampam
3918 bdb8 500
Reposted fromSanthe Santhe viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
5995 18d7 500
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Marek Hłasko, "Pijany o dwunastej w południe"

May 03 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl