Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2018

8950 5a32 500
Reposted fromoll oll viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

January 01 2018

Reposted frombluuu bluuu viaitwaslove itwaslove
1 stycznia. Mój ulubiony dzień w całym roku. To nic, że w większości spędzony w piżamie, na kanapie pod ciepłym kocem, z hektolitrami zimowej herbaty i serialami w tle. Dzień odpoczynku po sylwestrowej zabawie, która dla mnie jest świętowaniem tego, co w mijającym roku się udało. Rok 2017 był dobry. Prawo jazdy, nowa praca, zaręczyny. 
Nowy rok to dla mnie nowy rozdział, biała, czysta kartka na której od samego początku staram się pięknie pisać. Nie robić błędów, nie skreślać zdań i nie używać korektora. Miejsce do snucia nowych planów, wyznaczania sobie celi, marzeń. I ich realizacji, krok po kroku. 1 stycznia to również dzień, który przypomina mi, że z życiem nie można czekać. Że trzeba żyć tu i teraz. I niczego nie odkładać na później, na kiedyś, na za jakiś czas, który może nigdy nie nadejść. 
Dla mnie to własne mieszkanie i ta swoboda, którą ono daje. Ślub jak z bajki, który zostanie we wspomnieniach na zawsze. Rozwój i inwestowanie w siebie. Rodzina, żeby mieć czas by się nią nacieszyć.
 
Nowy rok, czysta kartka a decyzja o tym jak ją zapiszesz, należy do Ciebie.
— doubleespresso
Reposted bytakeachanceeternaljourneyzupsonmfringeeyoxnatalie1818owocowapestka
1361 d5cd
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
1085 53ee
Coś Wam opowiem.
Dowiedziałam się niedawno, że zmarł znajomy naszej rodziny. Stało się to całkowicie niespodziewanie, siedząc na kanapie przed telewizorem po prostu westchnął chrapliwie. I tyle. I koniec. Dopełniło się.
Bądźmy dla siebie dobrzy. Postarajmy się chociaż w tych popieprzonych czasach stworzyć coś fajnego.
Nie każdy ciemnoskóry to terrorysta, nie każdy katolik to moherowy beret, kundelki tak samo potrzebują miłości jak rasowce, karpie, mimo, że nie mają głosu, cierpią, gdy się nimi rzuca i przechowuje bez wody, bezdomny może brzydko pachnieć, ale posiada godność osobistą i uczucia, dzieci uchodźcy upchnięte w obozach przesiedleńczych to wciąż tylko dzieci.
Jesteśmy tutaj przez chwilę, nie wiadomo, kiedy nasz rozdział dobiegnie końca.
Bądźmy dla siebie dobrzy.
Wesołych Świąt.
— olewka
Reposted fromolewka olewka viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
1102 b4f6
Reposted fromiamstrong iamstrong

December 28 2017

6375 f44f 500
4802 ab8a 500
Reposted fromPoranny Poranny
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove

December 22 2017

7915 db8f 500
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl