Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2020

7338 7daf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

February 02 2020

Krzyczę na Ciebie, krytykuję, oskarżam, wściekam się, obrażam, odsuwam. Obserwuję jak wiele się przez te 4 miesiące nauczyłeś, ile potrafisz już sam zrobić. Widzę jak się starasz, że jesteś zmęczony i co wieczór bolą Cię plecy. Chcesz zrobić wszystko sam. Gdy Ty skręcasz meble, inni mężczyźni w Twoim wieku wynajmują ekipy a sami spędzają wieczory na mieście lub przed internetem. Dlaczego nie potrafię cię docenić, wspierać, być miła. Dlaczego mimo tego wciąż mnie kochasz.
— doubleespresso
Reposted byniskowoheavencanwaitNatalynotyourstrawberrygrovlykateistrue

Niewyrażone emocje nie umierają. Zakopujemy je żywcem, a one wypełzają potem w jeszcze brzydszej formie.

— Sigmund Freud
Reposted fromveta veta viaiblameyou iblameyou
3458 b81c 500

February 01 2020

8370 a292 500
zupa jak zwykle trafna
Reposted fromcorday corday viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym.
— Majgull Axelsson – Ta, którą nigdy nie byłam

January 23 2020

5453 bbf8 500
Reposted fromBabson Babson viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Cele na 2020 rok:

1. skończyć urządzanie mieszkania.
2. podróżować - tam gdzie ciepło (południe), swojsko (nasz kochany Bałtyk), inspirująco (przynajmniej jedna europejska stolica).
3. zaadoptować psa lub kota, albo i psa i kota!
4. przeczytać 12 książek.
5. obejrzeć filmy nominowane do Oscara.
6. dbać o relacje i o siebie.
7. urządzić wieczór gier planszowych i maraton filmowy.
8. wprowadzać nawyki ekologiczne (ale nie oszaleć).
8. jeść owsiankę na śniadanie.
9. myśleć pozytywnie!
10. nie myśleć o śmierci (ani swojej, ani cudzej).

— doubleespresso
Reposted byincentivemetkaNoCinderellakapellapragnieniahrafnNajadacotarskygraywallowieczkajustfeel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl